Norstedts ordbok

 

Norstedts är Sveriges äldsta förlag och grundades 1823. Detta förlag har en ambition att vara det modernaste. När det gäller utgivning av litteratur så omfattar det skönlitteratur och fakta. De utmärker sig även genom kvalitet och bredd. Norstedts ger ut både svensk och utländsk skönlitteratur samt memoarer, biografier, debattböcker, reportageböcker samt fackböcker inom flera områden. Norstedts ingår i Norstedts förlagsgrupp. Det gör även förlaget Rabén & Sjögren. Det förlaget riktar in sig på böcker för barn och ungdomar. Den person som startade Norstedts var Per Adolf Norstedt. Han köpte 1821 upp ett tryckeri som ägts av J. P Lindh. Detta tryckeri hade i sin tur rötter i Kungliga Tryckeriet som grundats 1526. 1823 så tillkom Nordstedts båda söner, Carl och Adolf. Förlaget fick då namnet P. A. Norstedt & Söner. År 1833 blev de ett kungligt boktryckeri med ett hantverk som idag är näst intill bortglömt när vi är vana vid datorutrustning och begagnade kopiatorer. 

Norstedts finns på Riddarholmen i Stockholm. De sitter i Norstedtshuset som byggdes för förlaget under 1880-talet. I moderna kontorslokaler, likt de du finner hos Morekontor.se, är Norstedts affärsidé att förmedla kunskap, berättelser och erfarenheter till läsare. Detta genom så många olika format som möjligt. Deras böcker finns därmed inte bara i fysisk form utan nu mer även på nätet.

Böckernas klubb är en bokklubb som är helägd av Norstedts. Den riktar sig till män och kvinnor och bland sortimentet finns romaner, deckare, handböcker, biografier. Det finns även böcker om språk, historia, psykologi, filosofi och livsåskådning. Barnens bokklubb ägs tillsammans med bokförlaget Opal. Det är en bokklubb för barn i alla åldrar. Nordstedts äger ytterligare en bokklubb som heter Månadens bok. Den ägs tillsammans med Bonnierförlagen.

Norstedts ordböcker

Norstedts är kända för sina ordböcker och dessa finns i tryckt form från kända tryckeri så väl som online. Förr fanns dessa på cd-rom men tillverkas och säljs inte längre i det formatet. Här finner du en lista över deras ordböcker. Ordböckerna finns på flera olika språk. Den svenska ordboken är en beskrivning av modern svenska med tyngdpunkt på ordens betydelse och användning. Vid sidan om de välbekanta uttrycken finns många främmande ord, liksom fackuttryck från olika områden. Många av Norstedts ordböcker är i fickformat för att de enkelt ska kunna tas med på tåget, bussen eller när du sitter.

Böcker blir dammiga, låt Städenergi - en städfirma Stockholm ta hand om dammet.  

För att läsa din bok, så är det inte fel att ha bra belysning. Om du har behov av en elinstallation, kontakta då en behörig elektriker. Du hittar lokala elektriker i Helsingborg som ett exempel.